melainkan arya salaka enggak mendapatkan ke sempatan bakal menyaksikan tubuh lawannya itu sepertinya lebih lama lagi. umumnya eksotis semacam ini diperuntukan untuk isi kujang yang karismanya memakai ramuan toksin bagai penghancur saingan. sangat banyak ahli kejawen mempunyai pendapat yang oleh sesungguhnya di di dalam mayapada yang 1 dan juga sama ini, sesungguhnya dihuni oleh tujuh jenis alam kehidupan, termasuk alam yang dijaga sama insan. sementara itu, di daerah terpisah ki djarwo, ahli pusaka yang bermukim di yogyakarta menuturkan jika boleh jadi saja sepadan apabila keris naga runting

... Read more